HER STORY / HAAR VERHAAL

ABOUT THE ARTIST:

Born and raised in Amsterdam (1959), she grew up as last born in a large "noisy" working-class family near the canal in the poor Kinkerbuurt (Da Costakade). At a very young age she made many visits to the Stedelijk and Rijksmuseum with her mother and school. For a long time the wish to learn to draw and paint remained unfulfilled. In 1974 her parents and therefore Debbie exchanged Amsterdam for Western Brabant. For some fashion drawing courses in the late seventies, it would take until 1993 before she started drawing and painting classes at a cultural center. From that moment on all brakes were released.

Debbie took lessons in various techniques from different teachers three to four times a week, 16 years in a row. Ultimately, in 2008, schooling at the IKO Hoogstraten Art Academy 5 years of Higher Degree Painting was inevitable and in 2012 a successfully completed gift to herself. Nothing to do with the above she is also the author of the book "Divorce: how 'it' can cheat you".  Debbie remarried in 2016 with Peter den Haan and they are proud of two adult children Romy and Lars.  

2018 was the year of A B S O L U U T, her 25-year anniversary and large overview exhibition in the Stadsgalerij Breda (Breda City Gallery).

Debbie's work is mainly about the paint, even more than the subject itself. She paints rather monumental and expressionist. From 2008 she started to focus more and more on social themes and likes to work on a topic for a longer period of time and always in series. She likes strong lighting and contrasts and does not want to pursue any romance in her images. This often happens through the frequent partial or complete removing or repainting of the underlying cliché images, that's how she shows them the raw and hard side of life. Debbie's works are often flamboyant, which is in the size of the paintings, as well as the generous palette, the brush and the subject. She works partly linear, partly pictorial in all possible proportions, often starts from composite images and has a direct way of working.

According to her, art can be uncomfortable, provoke, raise questions, have humor with or without a message. Enthusiasm, curiosity, stubbornness, passion and a great deal of perspective can also be found in Debbie's work and are important components for her paintings.

“I have nothing at all with all those sensitive painting souls, if the work is horrible you have to face that and sometimes a colleague with objective knowledge can tell you that. If it is nothing, it is nothing, no sad feelings. Paint it away and reapproach the subject again", says Debbie.

Important inspirers include Francisco Goya, James Ensor, Peter Paul Rubens, Johannes Grützke, Per Kirkeby, Neo Rauch and Pablo Picasso. These magisterial teachers are often important elements for the theatrical, dramatic, humorous, grotesque, frightening, current and technical aspect of her work.

Education:

2008-2013: Art Academy Hoogstraten Belgium higher degree painting

2005-2007: Cultural Sciences Open Universiteit

2003-2009: Model drawing

1998-2010: Painting with various artists in Chartreuse / La Valotte / Lormes (France)

1994-1997: Various communication training courses at Stichting Communicatie in Breda

1993-2009: Drawing and painting lesson Cultural Center Doornbos Etten-Leur

OVER DE KUNSTENAAR:

Geboren en getogen in Amsterdam (1959) groeide ze op als nakomertje in een groot “rumoerig” arbeidersgezin aan de gracht in de destijds armoedige Kinkerbuurt (Da Costakade). Zij bracht al heel jong met school en met haar moeder vele bezoekjes aan het Stedelijk en Rijksmuseum. Lang bleef de wens om te leren tekenen en schilderen onvervuld. In 1974 verruilde haar ouders en dus ook Debbie het Amsterdam voor het (West-) Brabantse. Op wat cursussen mode tekenen na eind zeventiger jaren, zou het tot 1993 duren voordat ze les ging volgen bij een cultureel centrum. Vanaf dat moment gingen alle remmen los. Drie tot vier maal per week volgde Debbie lessen in diverse technieken bij verschillende docenten, 16 jaar achterelkaar. Uiteindelijk was in 2008 de opleiding aan de Kunstacademie IKO Hoogstraten 5 jaar Hogere Graad Schilderen onvermijdelijk en in 2012 een succesvol afgerond cadeautje aan zichzelf. Daarnaast is ze auteur van het boek "Scheiden: 'het' kan vreemd gaan". Debbie is in 2016 hertrouwd met Peter den Haan en samen zijn ze trots op haar twee volwassen kinderen Romy en Lars.  

2018 was het jaar van  A B S O L U U T , haar groots gevierde 25-jarig jubileum en overzichtstentoonstelling in de Stadsgalerij Breda.

In Debbie’s werk gaat het voornamelijk om de verf, meer nog dan het onderwerp zelf. Ze schildert vrij monumentaal en expressionistisch. Vanaf 2008 is zij zich meer en meer gaan richten op maatschappelijke thema’s en werkt graag langere tijd aan een onderwerp en altijd in series. Ze houdt van sterke belichting en contrasten en wil geen romantiek nastreven in haar beelden. Dat gebeurt niet zelden door middel van het veelvuldig geheel of gedeeltelijk stuk/weg schilderen van onderliggende cliché beelden en toont ze de rauwe en harde kant van het leven. Debbie’s werken zijn vaak flamboyant hetgeen in de afmeting van de schilderingen ligt alsmede het royale palet, de toets en het onderwerp. Ze werkt deels lineair, deels picturaal in alle mogelijke verhoudingen, vertrekt veelal vanuit samengestelde beelden en heeft een directe manier van werken. 

Kunst mag volgens haar schuren, provoceren, vraagtekens oproepen, discussies uitlokken humor hebben met of zonder boodschap. Bevlogenheid, nieuwsgierigheid, tegendraadsheid, passie en ook een groot relativeringsvermogen vind je terug in Debbie’s werk en zijn belangrijke componenten in het schilderen.

“Met al die gevoelige schilderzieltjes heb ik helemaal niets, als het werk bagger is moet je dat onder ogen durven zien en een collega met objectieve kennis van zaken die je vertrouwd moet dat soms tegen je zeggen. Als het niets is, is het niets, geen jammerlijke gevoelens. Weg schilderen die handel en opnieuw aanvliegen”, aldus Debbie. 

Belangrijke inspirators zijn o.a. Francisco Goya, James Ensor, Peter Paul Rubens, Johannes Grützke,  Per Kirkeby, Neo Rauch en Pablo Picasso. Deze magistrale leermeesters zijn vaak belangrijke bestanddelen voor het theatrale, dramatische, humoristische, groteske, beangstigende, actuele en technische aspect van haar werk.

Opleiding:

2008-2013: Kunstacademie Hoogstraten België hogere graad schilderen

2005-2007: Cultuurwetenschappen Open Universiteit

2003-2009: Modeltekenen

1998-2010: Schilderen bij diverse kunstenaars in Chartreuse / La Valotte / Lormes (Frankrijk)

1994-1997: Diverse communicatie trainingen bij Stichting Communicatie te Breda

1993-2009: Teken en schilderles Cultureel centrum Doornbos Etten-Leur

Beroeps Organisatie Kunstenaars

Member of BOK

Professional

Artist's Association

Pictoright Logo

Member of Author’s Rights

Organisation for Visual Creators

Member of the

National Association

of Visual Artists

RKD logo

Registered at the

Netherlands Institute

for Art History