top of page

Algemene Voorwaarden - Masterclass Schilderen

algemene-voorwaarden-atelier-debbie-nijland

*algemene voorwaarden / de niet-zo-kleine lettertjes

(versie januari 2021, behorende bij het lespakket van 9 lessen (masterclass schilderen)

- deze vervangt alle voorgaande publicaties)

 

Dank je wel voor je deelname aan de schilderlessen en het in mij gestelde vertrouwen!

 ​

- Tijdens het inschrijven en de aanbetaling bent u digitaal akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden. Vanaf het moment van inschrijven heeft u 14 dagen bedenktijd. U dient binnen deze 14 dagen per e-mail kenbaar te maken het lespakket niet te willen afnemen, dat kan zonder opgave van redenen. Na deze 14 dagen zijn uw inschrijving en daaruit voortvloeiende betalingsverplichting definitief. 

- Aangezien er gekozen is voor kleine groepen, heeft een afzegging grote impact op de reeds gemaakte kosten en het al dan niet doorgaan van de lessen. Om die reden zijn deze voorwaarden bindend. Restitutie van de betaling is onder geen enkele omstandigheid mogelijk.

- Je hebt, nadat het totale bedrag incl. aanbetaling van € 990,- is voldaan recht op 9 lesdagen, omgerekend 63 uur lesuren, inclusief koffie, thee, versnapering, gebruik van kunstboeken ter inzage en schildersezel. 

- Omdat ik, samen met jou, de hoogst mogelijke kwaliteit tijdens de schilderlessen wil bereiken vraag ik je de positie van leerling aan te nemen. Ik ga samen met jou op zoek naar waar schildertechnisch en/of artistieke behoeftes liggen, zodat we samen een geschikt programma kunnen creëren dat hierop aansluit. Debbie Nijland zal discreet omgaan met alle informatie waarvan kan worden geacht dat deze vertrouwelijk is. 

- Inschrijving voor het lespakket geschiedt op volgorde van ontvangen betaling. Indien er teveel inschrijvingen zijn en u daardoor niet zou kunnen deelnemen krijgt u altijd het reeds betaalde bedrag (aanbetaling) terug of we bieden de optie om op de wachtlijst gezet te worden, deze keuze laten we uiteraard aan u. Mochten de lessen door Debbie Nijland geannuleerd worden (bijv. bij te weinig aanmeldingen) dan krijgt u uiteraard ook altijd het reeds betaalde bedrag terug. Lessen die onverhoopt uitvallen t.g.v. afwezigheid/ziekte van Debbie Nijland worden in overleg ingehaald op een andere dag of tijdens de inhaalweek aan het eind van het seizoen. 

- Mocht u, om welke reden dan ook, een les missen dan is dit uw eigen verantwoordelijkheid. Restitutie van het gehele of gedeeltelijke lesgeld is niet mogelijk. Het inhalen van een gemiste les is uitsluitend mogelijk tijdens een door Debbie Nijland aangewezen inhaaldag. Ook het voortijdig stoppen met de lessen, ongeacht de reden, geeft geen recht op restitutie van het betaalde lesgeld of verrekening met andere activiteiten of goederen. De overgebleven lessen komen dan te vervallen en zijn niet over te hevelen naar een volgend seizoen of naar een andere persoon.    

- Geschillen: mocht er onverhoopt een geschil optreden waarbij we er niet samen uitkomen, dan wordt dit geschil voorgelegd aan een onafhankelijke derde, in dit geval beeldend kunstenaar Anna M.G. Keulen. Haar oordeel is bindend; eventuele consequenties worden door Debbie Nijland afgehandeld. 

- Overmacht: bij alle omstandigheden die buiten onze wil en macht vallen, zoals natuurgeweld, brand, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, staking, pandemie uitbraak, en andere storingen waarbij de veiligheid van één of meerdere aanwezigen incl. medewerkers van Debbie Nijland in gevaar komt, komen de lessen/activiteiten per direct te vervallen en wordt u niet gecompenseerd. Met betrekking tot een pandemie uitbraak zoals het COVID19/corona virus zijn uitsluitend de richtlijnen van de overheid en het RIVM leidend. Dit geldt ook voor de wijze hoe we tijdens de lessen met hygiene omgaan.  

- Debbie Nijland is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen van deelnemers. 

Alle eigen lesmaterialen en werken dienen na de les mee naar huis te worden genomen. 

Ik kijk er alvast naar uit je tijdens de les te begroeten!

Hieronder treft je de algemene voorwaarden zoals deze gelden

voor het seizoen 2020/2021 lopende van 14 september 2020 tot 20 mei 2021: 

bottom of page