ALGEMENE VOORWAARDEN

*algemene voorwaarden / de niet-zo-kleine lettertjes:

(versie december 2020 - deze vervangt alle voorgaande publicaties)

(voor de schildervakantie in La Charteuse du Liget gelden andere voorwaarden)

 ​

- Na inschrijving via de website of ondertekening van het inschrijfformulier is de af te nemen les/masterclass/workshop of andere bestelling definitief en is er een betalingsverplichting. Uw lessen en/of workshops beginnen nadat het volledige factuurbedrag is voldaan.   

- Annulering LESSEN: bij schriftelijke annulering 8 weken of langer voor aanvang van een lespakket kunt u iemand anders uw plaats laten innemen of krijgt u het betaalde cursusgeld, minus de administratiekosten van € 50,00 terug. Bij schriftelijke annulering tussen 4 en 8 weken vóór aanvang van de cursus kunt u iemand anders uw plaats laten innemen of u ontvangt 50% van het betaalde cursusbedrag terug. Bij schriftelijke annulering minder dan 4 weken voor aanvang van de cursus kunt u iemand anders uw plaats laten innemen, u ontvangt geen cursusgeld terug.

- Annulering LOSSE ACTIVITEIT of WORKSHOP:  bij schriftelijke annulering meer dan 4 weken voor aanvang van de activiteit of workshop kunt u iemand anders uw plaats laten innemen of krijgt u het betaalde bedrag, minus de administratiekosten van € 25,00 terug. Bij schriftelijke annulering minder dan 4 weken voor aanvang van de activiteit of workshop kunt u iemand anders uw plaats laten innemen, u ontvangt geen geld terug. 

- Inschrijving voor een lespakket, workshop of andere activiteit geschiedt op volgorde van ontvangen betaling. Indien er teveel inschrijvingen zijn en u daardoor niet zou kunnen deelnemen krijgt u altijd 100% van het betaalde bedrag terug. Mocht een cursus, workshop of activiteit door Debbie Nijland geannuleerd worden dan krijgt u uiteraard ook altijd het betaalde bedrag volledig terug. 

- Na betaling ontvangt u de lijst met benodigde / geadviseerde materialen.

- Voortijdig stoppen met de les, ongeacht de reden, geeft geen recht op restitutie van het betaalde cursusgeld of verrekening met andere activiteiten of goederen. De overgebleven lessen komen te vervallen en zijn dus niet over te hevelen naar een volgend seizoen of naar een andere persoon. Ook indien u in termijnen betaalt bent u bij voortijdig stoppen nog steeds het volledige cursusbedrag verschuldigd (minus aftrek van de reeds betaalde termijn).   

- Overmacht: bij alle omstandigheden die buiten onze wil en macht vallen, zoals natuurgeweld, brand, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, staking, pandemie uitbraak, en andere storingen waarbij de veiligheid van één of meerdere aanwezigen incl. medewerkers van Debbie Nijland in gevaar komt, komen de lessen/activiteiten per direct te vervallen en wordt u niet gecompenseerd. Met betrekking tot een pandemie uitbraak zoals het COVID19/corona virus zijn uitsluitend de richtlijnen van de overheid en het RIVM leidend. Dit geldt ook voor de wijze hoe we tijdens de lessen met hygiene omgaan.  

Lessen die onverhoopt uitvallen t.g.v. ziekte van Debbie Nijland of een plaatsvervangend persoon worden in overleg ingehaald op een andere dag of aan het eind van het seizoen.

- De lessen vinden doorgang bij voldoende deelname en zonder tegenbericht gaat de les door. De groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 10. Voor losse activiteiten kunnen andere voorwaarden gelden. 

- De lessen zijn inclusief koffie, thee en BTW maar exclusief materiaal. 

- Vakanties: wij volgen de reguliere schoolvakanties voor Zuid Nederland (zie online lesrooster). 

- Debbie Nijland is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen van deelnemers. Alle eigen lesmaterialen en werken dienen na de les mee naar huis te worden genomen.