• Facebook Debbie Nijland
  • Linkedin Debbie Nijland
  • Instagram Debbie Nijland
  • Pinterest Debbie Nijland
  • Debbie on YouTube
  • Debbie on TripAdvisor

Atelier Debbie Nijland

Bisschopsmolenstraat 10

4876 AN Etten-Leur

The Netherlands

info@debbienijland.com

tel: 06-34319462 

*algemene voorwaarden / de niet-zo-kleine lettertjes:

(versie november 2019 - deze vervangt alle voorgaande publicaties)

 ​

-Na inschrijving via de website of ondertekening van het inschrijfformulier voor een gekozen lespakket is de af te nemen cursus definitief en is er een betalingsverplichting. Uw lessen en/of workshops beginnen nadat het volledige factuurbedrag is voldaan.   

 

- Annulering CURSUS: bij (schriftelijke) annulering voor 8 weken voor aanvang van een cursus kunt u iemand anders uw plaats laten innemen of krijgt u het betaalde cursusgeld, minus de administratie- kosten van € 50,00 terug. Bij (schriftelijke) annulering vóó'r 4 weken voor aanvang van de cursus kunt u iemand anders uw plaats laten innemen of u ontvangt 50% van het betaalde cursusbedrag terug. Bij (schriftelijke) annulering voor 2 weken voor aanvang van de cursus kunt u iemand anders uw plaats laten innemen, u ontvangt geen cursusgeld terug.

 

- Annulering LOSSE ACTIVITEIT of WORKSHOP:  bij (schriftelijke) annulering meer dan 4 weken voor aanvang van de activiteit of workshop kunt u iemand anders uw plaats laten innemen of krijgt u het betaalde bedrag, minus de administratiekosten van € 25,00 terug. Bij (schriftelijke) annulering meer dan 2 weken voor aanvang van de activiteit of workshop kunt u iemand anders uw plaats laten innemen, u ontvangt geen geld terug.

- Inschrijving voor een cursus, workshop of andere activiteit geschiedt op volgorde van ontvangen betaling. Indien er teveel inschrijvingen zijn en u daardoor niet zou kunnen deelnemen krijgt u altijd 100% van het betaalde bedrag terug. Mocht een cursus, workshop of activiteit door Atelier Debbie Nijland geannuleerd worden dan krijgt u uiteraard ook altijd het betaalde bedrag volledig terug. 

- Na betaling ontvangt u de lijst met benodigde / geadviseerde materialen.

- Met uitzondering van All You Can Paint en de losse activiteiten worden de lessen afgenomen per 10, 20 of 30 lessen. Zolang als het cursusjaar duurt is lessen bijkopen uiteraard mogelijk. Voortijdig stoppen met de cursus geeft geen recht op restitutie van het betaalde cursusgeld of verrekening met andere activiteiten of goederen. De overgebleven lessen komen te vervallen en zijn niet over te hevelen naar een volgend seizoen of naar een andere persoon. Ook indien u in termijnen betaalt bent u bij voortijdig stoppen nog steeds het volledige cursusbedrag verschuldigd (minus aftrek van de reeds betaalde termijn).   

-​ Voor de pakketten van 20 en 30 lessen: tijdens het cursusjaar kunnen alle gemiste lessen in overleg binnen dit zelfde cursusjaar worden ingehaald op ieder ander dagdeel dat een van dezelfde type cursus mits het aantal cursisten dit toelaat in die les. De pakketten van 10 lessen (incl. Open Ticket) dienen binnen 12 aaneengesloten weken te worden gevolgd.

- Lessen die onverhoopt uitvallen t.g.v. ziekte van de cursusleider worden in overleg ingehaald op andere dagdelen of aan het eind van het seizoen.

- De lessen vinden doorgang bij voldoende deelname en zonder tegenbericht gaat de gekozen les door. De groepsgrootte is minimaal 5 en maximaal 10. Voor losse activiteiten kunnen andere voorwaarden gelden. 

- De lessen duren 2,5 uur (150 min.) en zijn inclusief koffie, thee en BTW maar exclusief materiaal. Ochtendlessen duren van 09:00 tot 11:30 uur, middaglessen van 13:30 tot 16:00 uur, avondlessen van 19:00 tot 21:30 uur.

- Vakanties: wij volgen de reguliere schoolvakanties voor Zuid Nederland (zie online lesrooster). 

- Atelier Debbie Nijland is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen van cursisten/deelnemers.  Alle eigen lesmaterialen en werken dienen na de les mee naar huis te worden genomen.