*algemene voorwaarden / de niet-zo-kleine lettertjes:

(versie juni 2020 - deze vervangt alle voorgaande publicaties)

(voor de schildervakantie in La Charteuse du Liget gelden andere voorwaarden)

 ​

-Na inschrijving via de website of ondertekening van het inschrijfformulier voor een gekozen lespakket is de af te nemen cursus definitief en is er een betalingsverplichting. Uw lessen en/of workshops beginnen nadat het volledige factuurbedrag is voldaan.   

 

- Annulering CURSUS: bij schriftelijke annulering 8 weken of langer voor aanvang van een cursus kunt u iemand anders uw plaats laten innemen of krijgt u het betaalde cursusgeld, minus de administratiekosten van € 50,00 terug. Bij schriftelijke annulering tussen 4 en 8 weken vóór aanvang van de cursus kunt u iemand anders uw plaats laten innemen of u ontvangt 50% van het betaalde cursusbedrag terug. Bij schriftelijke annulering minder dan 4 weken voor aanvang van de cursus kunt u iemand anders uw plaats laten innemen, u ontvangt geen cursusgeld terug.

- Annulering LOSSE ACTIVITEIT of WORKSHOP:  bij schriftelijke annulering meer dan 4 weken voor aanvang van de activiteit of workshop kunt u iemand anders uw plaats laten innemen of krijgt u het betaalde bedrag, minus de administratiekosten van € 25,00 terug. Bij schriftelijke annulering minder dan 4 weken voor aanvang van de activiteit of workshop kunt u iemand anders uw plaats laten innemen, u ontvangt geen geld terug. 

- Inschrijving voor een cursus, workshop of andere activiteit geschiedt op volgorde van ontvangen betaling. Indien er teveel inschrijvingen zijn en u daardoor niet zou kunnen deelnemen krijgt u altijd 100% van het betaalde bedrag terug. Mocht een cursus, workshop of activiteit door Atelier Debbie Nijland geannuleerd worden dan krijgt u uiteraard ook altijd het betaalde bedrag volledig terug. 

- Na betaling ontvangt u de lijst met benodigde / geadviseerde materialen.

- Met uitzondering van All You Can Paint en de losse activiteiten worden de lessen afgenomen per 10, 20 of 30. Zolang als het cursusjaar duurt is lessen bijkopen uiteraard mogelijk. Voortijdig stoppen met de cursus, ongeacht de reden, geeft geen recht op restitutie van het betaalde cursusgeld of verrekening met andere activiteiten of goederen. De overgebleven lessen komen te vervallen en zijn dus niet over te hevelen naar een volgend seizoen of naar een andere persoon. Ook indien u in termijnen betaalt bent u bij voortijdig stoppen nog steeds het volledige cursusbedrag verschuldigd (minus aftrek van de reeds betaalde termijn).   

-​ GEOEFENDEN: bij 20 en 30 lessen kunnen tijdens het cursusjaar alle gemiste lessen in overleg binnen dit zelfde cursusjaar worden ingehaald op ieder ander dagdeel van hetzelfde type cursus mits het aantal cursisten dit toelaat in die les. Bij afname van 10 lessen worden deze in maximaal 12 weken gevolgd, deze 10 lessen hebben dus een einddatum. 

- BEGINNERS: de 10 lessen dienen binnen 12 aaneengesloten weken te worden gevolgd. De eerste 6 lessen waarin de fundatie wordt gelegd kunnen niet worden ingehaald (en deze mag je dus niet missen!). Voor de laatste 4 lessen heb je 6 weken de tijd. Deze cursus heeft een einddatum.    

- Overmacht: bij alle omstandigheden die buiten onze wil en macht vallen, zoals natuurgeweld, brand, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, staking, pandemie uitbraak, en andere storingen waarbij de veiligheid van één of meerdere aanwezigen incl. medewerkers van het atelier in gevaar komt, komen de lessen/activiteiten per direct te vervallen en wordt u niet gecompenseerd. 

Lessen die onverhoopt uitvallen t.g.v. ziekte van de cursusleider worden in overleg ingehaald op andere dagdelen of aan het eind van het seizoen.

- De lessen vinden doorgang bij voldoende deelname en zonder tegenbericht gaat de gekozen les door. De groepsgrootte is minimaal 5 en maximaal 10. Voor losse activiteiten kunnen andere voorwaarden gelden. 

- De lessen duren 2,5 uur (150 min.) en zijn inclusief koffie, thee en BTW maar exclusief materiaal. Ochtendlessen duren van 09:00 tot 11:30 uur, middaglessen van 13:00 tot 15:30 of van 13:30 tot 16:00 uur (zie weekrooster), avondlessen van 19:00 tot 21:30 uur.

- Vakanties: wij volgen de reguliere schoolvakanties voor Zuid Nederland (zie online lesrooster). 

- Atelier Debbie Nijland is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen van cursisten/deelnemers. Alle eigen lesmaterialen en werken dienen na de les mee naar huis te worden genomen. 

  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • TripAdvisor - Black Circle

Debbie Nijland  |  Bisschopsmolenstraat 10  |  4876 AN  |  Etten-Leur  |  The Netherlands

beeldend kunstenaar  |  schilderijen  |  schilder cursussen  |  workshops

info@debbienijland.com  |  tel: +31-(0)6-34319462  |  www.debbienijland.com